sent 06/02/60
update 02/01/60 
 

 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปี 2559

"ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ รับมอบโล่ และเกียรติบัตร ในโอกาสที่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปี 2559 จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และคณะนักร้องประสานเสียงระดับมัธยมศึกษา Wattana Girls' Chorus แสดงพิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016
ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 07.30-10.00 น.ณ หอประชุมเกษมจาติกวาณิช จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


Photo Gallery