sent 23/01/60
update 23/01/60 
 

 

แสดงความยินดี

อาจารย์วรรณดี คันธวงศ์ อดีตผู้บริหารโรงเรียน ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณชลลกา เก่งระดมยิง ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา คนใหม่
และมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณแก่ ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ อดีตนายกสมาคมฯ เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ อาคารนีลสันเฮส์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยPhoto Gallery