sent 28/11/59
update 28/11/59 
 

 

กิจกรรมร่วมแสดงพลัง "..ก้าวเพื่อ ๙ สืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ตัวแทนครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมกิจกรรมก้าวเพื่อ ๙ สืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมแสดงพลังสามัคคีเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน นักเรียนจิตอาสาในโครงการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง จำนวน 999 คน จาก 70 สถาบัน จากทั่วประเทศ ณ พระบรมมหาราชวัง
และร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ ร่วมกับกลุ่ม ๙ ในดวงใจ โดยร่วมทาสี ประกอบอาหาร ทำริบบิ้น แจกให้แก่ประชาชน ณ ท้องสนามหลวงPhoto Gallery