sent 07/09/59
update 07/09/59 
 

 

โครงการประกวดวาดภาพกับ Cartoon Network Amazone Toon Talent Season 1

บริษัท Amazon Falls Co.,Ltd มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมส่งผลงานการประกวดวาดภาพ
กับทางสวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์ค อเมโซน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างกำลังใจให้นักเรียน ให้มีความเชื่อมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไป

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
Photo Gallery