sent 19/08/59
update 22/08/59 
 

 

คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls' Chorus

ร่วมแสดงคอนเสิร์ต "ADORATION มหกรรมประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จีดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
Photo Gallery