sent 30/06/59
update 01/07/59 
 

 


ญี่ปุ่นศึกษาดูงาน

ดร.วิภาวดี  ชีวะผลาบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาษาอังกฤษ คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด Akita ประเทศญี่ปุ่น  ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559Photo Gallery