sent 19/05/59
update 24/05/59 
 

ดร.สิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ นำคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้าวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ซึ่งปีนี้โรงเรียนมีอายุครบ 142 ปี เผยพระจวนะโดย ศจ.ศึกษา  เทพอารีย์  ศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา  วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ คริสตจักรวัฒนา ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Photo Gallery