sent08/02/65
update08/02/65 
 

 

"การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ประจำปี 2564"

(แผนกประถมศึกษา)
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5/6 ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จากการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมชาชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี