sent 25/01/65
update25/01/65 
 

 

"การแข่งขันเปียโน ในรายการ 5th 2022 Singapore International Piano Competition (Amateur)"

(แผนกประถมศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิมพ์ชนก เรืองคุณารมย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเกียรติบัตรจากการแข่งขันเปียโน ในรายการ 5th 2022 Singapore International Piano Competition (Amateur) จัดโดย The Singapore Music Teachers’ Association and Global International Musicians Association
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565