sent 30/12/64
update 30/12/64 
 

 

"ผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเข้าเฝ้าฯรับโล่และเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563”

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเข้าเฝ้าฯรับโล่และเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนับเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ภายในเวลา 10 ปี โดยเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต