sent 24/12/64
update24/12/64 
 

 

"การแข่งขัน รายการ GO KART True Vision – Toyota Advance Training 2021"

(แผนกประถมศึกษา)
ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.อัยย์รดา เมืองมณี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่ม จากการเข้าร่วมแข่งขัน รายการ GO KART True Vision – Toyota Advance Training 2021 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ สนามรถคาร์ท อีซี่คาร์ดอทเน็ต และได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 4 จัดตามกลุ่มเวลา โดยทำเวลาได้ 34.254