sent 24/12/64
update24/12/64 
 

 

"รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Web Junior Since Rank -21"

(แผนกประถมศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชัญญณัท สุทธิวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Web Junior Since Rank -21 #2 Badminton Tournament 2021 (ประเภทหญิงเดี่ยว 9 ปี) จัดโดย 1 Happyness Mr Boonyong Sukjai เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ สนามแบดมินตัน 18 คอร์ด ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี