sent 21/12/64
update21/12/64 
 

 

"รางวัลเหรียญเงินเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ (จากผู้เข้าสอบจำนวน 147 คน) ในการแข่งขันสอบภาษาอังกฤษ โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)"

(แผนกประถมศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุภสาต์ จิตต์ธรรมวาณิช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับเหรียญเงินเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ (จากผู้เข้าสอบจำนวน 147 คน)
ในการแข่งขันสอบภาษาอังกฤษ โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) จัดโดยโครงการสอบ ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564