sent 21/12/64
update21/12/64 
 

 

"รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโน ในรายการ The 1st Bangkok International Performing Arts Piano Competition (BIPAC) 2021 Bangkok, Thailand"

(แผนกประถมศึกษา)
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปณุ สิทธิรักษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเกียรติบัตร จากการแข่งขันเปียโน ในรายการ The 1st Bangkok International Performing Arts Piano Competition (BIPAC) 2021 Bangkok, Thailand จัดโดยบริษัท Cornerstone Music จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564