sent 17/12/64
update17/12/64 
 

 

"การเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำเมืองย่าโม สวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ 2564 ครั้งที่ 1"

(แผนกประถมศึกษา)
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำเมืองย่าโม สวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ 2564 ครั้งที่ 1 จัดโดยสโมสรว่ายน้ำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
รุ่นอายุ 12 ปี
ด.ญ.สุภชา โซวิกุล ป.6/3
- เดี่ยว : 1 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน, 2 เหรียญทองแดง
- ผลัดทั่วไปหญิง : 3 เหรียญเงิน
คะแนนรวมบุคคลอันดับ 6 รุ่นอายุ 12 ปีหญิง
รุ่นอายุ 9 ปี
*ด.ญ.ปัญญริสา ภูมิวิเศษ ชั้น ป.3/7
เข้าร่วมแข่งขันรายการบุคคล 10 รายการ ผลัด 3 รายการ
ได้รับ 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
คะแนนรวมบุคคลอันดับที่12
*ด.ญ. อัญรินทร์ ภูวัชร์เดชดำรงค์ ป.3/4
เข้าร่วมแข่งขันรายการบุคคล 10 รายการ ผลัด 1รายการ
ได้รับ 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
*ด.ญ.ศิตาภัทร ภัทรางกูร ชั้น ป.3/8
1 เหรียญเงิน, 5 เหรียญทองแดง
*ด.ญ.ศศิภัทร ภัทรางกูร ชั้น ป.3/8
1 เหรียญเงิน, 2 เหรียญทองแดง
รุ่นอายุ 8 ปี
ด.ญ.อารียา สว่างมั่น ป.3/4
เข้าร่วมแข่งขันรายการบุคคล 11 รายการ ผลัด 3 รายการ
ได้รับ 8 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน
ได้คะแนนรวมบุคคลยอดเยี่ยม อันดับ2