sent 07/12/64
update07/12/64 
 

 

"การแข่งขันมหกรรมกีฬาทางน้ำ ลอยกระทง 2021 (Water Sports Festival, Loy Krathong 2021)”

(แผนกมัธยมศึกษา)
ขอแสดงความยินดีแก่ น.ส.ปรรญ์นภัส วัฒนโรจนาพร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกรรเชียงบก ระยะ 500 เมตรหญิง และ การแข่งขันกรรเชียงสากล 1 คนพาย ระยะ 1,000 เมตรหญิง ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาทางน้ำ ลอยกระทง 2021 (Water Sports Festival, Loy Krathong 2021) จัดโดยกลุ่มสมาชิกชมรมเรือพายอาวุโส เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร