sent 05/10/64
update05/10/64 
 

 

"ร่วมงานเสวนา ระบบ Hibrary ห้องสมุดออนไลน์ (E-library)”

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน
อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการและครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมงานเสวนา ระบบ Hibrary ห้องสมุดออนไลน์ (E-library) ของบริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด หัวข้อ “โควิด-19 เรียนออนไลน์ พฤติกรรมนักอ่านรุ่นใหม่ทำตลาดอีบุ๊คโต 100 %” พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ประสบการณ์และความสำเร็จในการใช้งาน ระบบไฮบรารี่ (Hibrary) ร่วมกับการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ Creative Zone, โกลว์ฟิช สาทร อาคารสาธรธานี 2