sent 11/11/63
update 11/11/63 
 

 

“งานสานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย”

(ฝ่ายกิจการพิเศษ)

อาจารย์ ดร. พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และอาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย” ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของการดำเนินงาน โดยมีนางสาวสรวีย์ ธนพูนหิรัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” และ “เพลงเทพธิดาดอย” วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2653 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ชมคลิป>>>