sent 06/11/63
update 06/11/63 
 

 

"พิธีมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.สรวีย์ ธนพูนหิรัญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4”

(คณะกรรมการบริหารโรงเรียน)

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวสรวีย์ ธนพูนหิรัญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน โดยดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และอาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดี ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ คริสตจักรวัฒนา