sent 15/10/63
update 15/10/63 
 

 

"ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการเขตวัฒนา”

(ฝ่ายกิจการพิเศษ)

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และอาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นำกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการเขตวัฒนา คุณสุชิรา ศิลานนท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตวัฒนาคนใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ สำนักงานเขตวัฒนา