sent 06/10/63
update 06/10/63 
 

 

"ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับคัดเลือกจากเวที D-Voice Camp “รวมพลเยาวชนนักสื่อเสียงสุขภาวะ” ”

(ระดับประถมศึกษา)

ด.ญ.ภูรดา จันทระโยธา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับคัดเลือกจากเวที D-Voice Camp “รวมพลเยาวชนนักสื่อเสียงสุขภาวะ” เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักสื่อเสียงทางช่องทางออนไลน์ใน “กิจกรรมเยาวชนนักสื่อเสียงสุขภาวะ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ สร้างคนไทยหัวใจฟู รอบรู้สุขภาพ เพื่อผลิตเยาวชนนักสื่อเสียงสุขภาวะมาเป็นกระบอกเสียงของตนเองและสื่อสารกับคนวัยเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โดยมีนักสื่อเสียงมากประสบการณ์ และเยาวชนในโครงการเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยจะมีการออกอากาศทุกวันเสาร์ คลื่นวิทยุ FM 105 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-09.00 น.