sent 29/09/63
update 29/09/63 
 

 

"โครงการ “ส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรมอิ๊กคาบ็อก”

(ระดับประถมศึกษา)
เด็กหญิงภูรดา จันทระโยธา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มเด็ก เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรมอิ๊กคาบ็อก แต่งโดย J.K. Rowling” จัดโดยบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด โดยจัดทำเป็นคลิปการอ่านเพื่อเผยแพร่ให้คนทั่วไปรับฟังฟรีทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม-2 ตุลาคม พ.ศ. 2563


(สามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=J0n11FcSSMw&feature=youtu.be)