sent 21/09/63
update 21/09/63 
 

 

"ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมการแสดงการขับร้องเพลง “ธงชาติ” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกความรักชาตี”

(ฝ่ายกิจการพิเศษ)
อาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และคณะครูงานดนตรี นำคณะนักร้องประสานเสียงระดับประถมศึกษา Wattana Little Angels ซึ่งได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมการแสดงการขับร้องเพลง “ธงชาติ” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์ รักษา และสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยการถ่ายทอดผ่านบทเพลง ในการเปิดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ” และสื่อสร้างสรรค์ คลิปส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงาน วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย