sent 10/09/63
update 10/09/63 
 

 

" มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท แก่ดร.โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโสภาธารน้ำใจ ”

อาจารย์อรุณศรี อัครปัญญาธร ผู้ช่วยผู้จัดการ และอาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในการมอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท แก่ดร.โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโสภาธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาสังคมไทย เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.นนทบุรี