sent 28/08/63
update 28/08/63 
 

 

"ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสรวีย์ ธนพูนหิรัญ”

(ระดับมัธยมศึกษา)
นางสาวสรวีย์ ธนพูนหิรัญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เข้ารับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต ในโครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง…สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 18 ปี 2562 จัดโดยศาลาเฉลิมกรุง โดยเข้ารับถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังสวนจิตรลดา