sent 21/08/63
update 21/08/63 
 

 

"กิจกรรมงานวันวิชาการบูรณาการอาเซียน ปีการศึกษา 2563 ”

(ระดับประถมศึกษา)
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมเปิดงานวันวิชาการบูรณาการอาเซียนปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “อาเซียนวิถีใหม่ ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน” โดยคณะครูและนักเรียนมีการแต่งกายประจำชาติอาเซียน+8 มีการขับร้องเพลงประสานเสียงพร้อมการแสดงต่างๆบนเวที และมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี อาคารอายะดา กีรินกุล