sent 21/08/63
update 21/08/63 
 

 

"กิจกรรมหนูน้อยไอที ”

(ระดับประถมศึกษา)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมหนูน้อยไอที ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการแข่งขันเขียนโปรแกรมแบบ Unplugged “ตามล่าหาขุมทรัพย์กับ Cubetto” วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารอายะดาฯ ชั้น 1