sent 19/08/63
update 19/08/63 
 

 

"รับมอบผลิตภัณฑ์ดีนี่คิดส์ เจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ำ”

(ระดับปฐมวัย)
อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัย ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ดีนี่คิดส์ เจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ำ จำนวน 180 ขวด ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยโดยรับมอบจากตัวแทนบริษัทนีโอ คอร์ปอเรท จำกัด สำนักงานใหญ่ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเรียนระดับปฐมวัย