23

sent 17/07/63
update17/07/63 
 

 

" ร่วมรับมอบขิมรำไพประภา ๒๐ อนุสรณ์รำลึกในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารำไพประภา”

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมรับมอบขิมรำไพประภา ๒๐ อนุสรณ์รำลึกในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารำไพประภา จากหม่อมหลวงภูมิใจ ชุมพล จำนวน 1 ตัว ให้แก่นักเรียนวิชาศิลปะและดนตรีไทยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยมีคุณลานทิพย์ ทวาทศิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ คุณโนรีรัตน์ นพรัตน์นราภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน และคุณอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนในการมอบ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารอำนวยการ