23

sent 23/06/63
update 23/06/63 
 

 

"วันระลึกหมอบรัดเลย์”

REV.DR.DANIEL BEACH BRADLEY, M.D.
ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึง นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ M.D. 38 ปี แห่งการรับใช้พระเจ้า ในแผ่นดินประเทศสยาม วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ สุสานโปรแตสแตนท์ ถนนเจริญกรุง