23

sent 25/02/63
update 25/02/63 
 

 

"ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ”

ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.สุเรนธร สมบูรณ์ ม.3/3 ด.ญ.มาตาวตี สุริยภาณุวัฒน์ ม.4/1 น.ส.นัทธมน สินธวณรงค์ ม.5/3 น.ส.ศุภนุช ศิริญาติ ม.6/5 และด.ญ.จิตณิตา เต็มอุดมภาค ป.5/3
นักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 โดยเข้ารับรางวัลจาก นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์