23

sent 17/02/63
update 17/02/63 
 

 

"พิธีสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด (Baccalaureate) รุ่น 145 ปีการศึกษา 2562”

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด (Baccalaureate) รุ่น 145 ปีการศึกษา 2562 โดยมีศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เผยพระวจนะ หัวข้อ “หลักชัยชีวิตทางการศึกษา” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ คริสตจักรวัฒนา หลังการนมัสการพระเจ้า ผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนม. 6 ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์