23

sent 13/02/63
update 13/02/63 
 

 

"คอนเสิร์ตเล่านขานประสานเสียงวัฒนา”

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสมาเป็นประธานร่วมชมการแสดง “คอนเสิร์ตเล่านขานประสานเสียงวัฒนา” ซึ่งขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี