23

sent 05/02/63
update 05/02/63 
 

 

"ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์”

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลแก่ น.ส.วารีนิส จีวรงคกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 ประเภทเสื้อกีฬา จัดโดยบริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติบัตรและเงินสดจำนวน 1,000 บาท โดยรับรางวัลจากคุณธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม รองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด และมอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์อรพินท์ สาธุจรัญ และ อาจารย์สิริลักษณ์ แซ่แต้ ครูผู้ดูแลนักเรียน วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ อาคารเรียน 130 ปีฯ