23

sent 03/02/63
update 03/02/63 
 

 

"กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562”

ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ร่วมเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ซึ่งปีนี้มีคำขวัญว่า “อนุบาล รวมพลัง กล้าแกร่ง สามัคคี” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์