23

sent 24/01/63
update 24/01/63 
 

 

"กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โปรแกรมสุขภาพ โดยบูรณาการชีวิตนักเรียนประจำ”

ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โปรแกรมสุขภาพ โดยบูรณาการชีวิตนักเรียนประจำ การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น หัวข้อ “กีฬาสีผู้บำเพ็ญประโยชน์ 4 ภาค” ในกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีโอกาสทำงานร่วมกันระหว่างห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมีการมอบรางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัลกีฬายอดเยี่ยม รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม รางวัลสามัคคียอดเยี่ยม และรางวัลน้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยม

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงยิมวัฒนาสัมพันธ์