23

sent 08/01/63
update 08/01/63 
 

 

"โครงงานบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษา”

อาจารย์อรุณศรี อัครปัญญาธร ผู้ช่วยผู้จัดการ อธิษฐานเปิดและเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงงานบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษาร่วมกับคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเรียน 130 ปีฯ ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของวงโยธวาทิต การมอบของที่ระลึกครูแกนนำโครงงาน คณะกรรมการประเมินโครงงาน และการมอบของที่ระลึกโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมชมโครงงานครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งมีการแจกขนมและของว่างต่างๆ อาทิ น้ำแข็งใส กล้วยทอด ขนมเบื้อง และป๊อพคอร์น เป็นต้น