23

sent23/12/62
update 23/12/62 
 

 

"นมัสการพระเจ้าท่ามกลางแสงเทียน Candleliht Service”

ผู้บริหาร กรรมการบริหารภายใน ครูคริสเตียนและผู้สนใจเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าท่ามกลางแสงเทียน Candleliht Service ครูคริสเตียนและผู้สนใจ เทศนาโดยศาสนาจารย์ สันติ แดงเรือน รักษาการศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา หัวข้อ "Christmas of Love" หลังนมัสการผู้บริหาร และตัวแทนคุณครูกล่าวคำอวยพรซึ่งกันและกัน ณ ห้องพระพร วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา06.00-07.00น.