23

sent20/12/62
update 20/12/62 
 

 

"นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟังแนะแนวการศึกษาเรื่อง “เคล็ดลับการเรียนและการทำงาน”

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟังแนะแนวการศึกษาเรื่อง “เคล็ดลับการเรียนและการทำงาน” พร้อมชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตรายการ Jaymidi Tour โดยศิลปิน เจ้านาย, เจ้าขุน และสไมล์ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์