23

sent 04/12/62
update 04/12/62 
 

 

"ตัวแทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ”

อาจารย์วไลลักษณ์ ทองพลาย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประถมศึกษา และ อาจารย์มลฤดี ขวัญชุม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา เป็นตัวแทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดภาษี เขตวัฒนา กรุงเทพฯ