23

sent 21/11/62
update 21/11/62 
 

 

"พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) MUIC Excellence Entrance Track (MEET) ”

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) MUIC Excellence Entrance Track (MEET) โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ 31 โรงเรียน และบันทึกข้อตกลงเป็นความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล