sent 11/11/62
update 12/11/62 
 

 

"งาน En souvenir de SAR la Princesse Galyani Vadhana et de sa vision pour L'enseignement du francais " Horizon 4.0 pour Le francais en Thailande"

นางสาวภัทรานิษฐ์ เฟื่องคอน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เข้าเฝ้าและรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส
ฝึกซ้อมโดย อาจารย์พิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต
และ นางสาวศุภนุช ศิริญาติ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เข้าเฝ้าและรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด
ฝึกซ้อมโดย อ.อรพินท์ สาธุจรัญ

ในงาน En souvenir de SAR la Princesse Galyani Vadhana et de sa vision pour L'enseignement du francais " Horizon 4.0 pour Le francais en Thailande" จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562