sent 08/11/62
update08/11/62 
 

 

นิทรรศการโครงงานบูรณาการหัวข้อ “ไอเดียคิดส์ โลกสวยด้วย STEM” ระดับประถมศึกษา

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมเป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงงานบูรณาการหัวข้อ “ไอเดียคิดส์ โลกสวยด้วย STEM” ระดับประถมศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์