sent 10/10/62
update10/10/62 
 

 

กิจกรรมค่ายนักเรียนคริสเตียนกลุ่มนครหลวง หัวข้อ "CAPTAIN NEHEMIAH "

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจำนวน 23 คน และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 10 คน ร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนคริสเตียนกลุ่มนครหลวง หัวข้อ "CAPTAIN NEHEMIAH " จัดโดยโรงเรียนสัจจพิทยา(เจ้าภาพ) ระหว่างวันอังคารที่ 8-วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ พาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี