sent 04/10/62
update07/10/62 
 

 

ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “รวมพลังอาสาสู้โกง”

อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับชั้นม.4 และม.5 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “รวมพลังอาสาสู้โกง” เพื่อสร้างความตระหนักและเชิญชวนให้ทุกคนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงพลังแห่งความดี ร่วมกันแก้ไขและกำจัดการคอร์รัปชันให้หมดไป วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา