sent 16/09/62
update16/09/62 
 

 

แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยผ่านโครงการ TCAS School Tour by TruePlookpanya

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมสรุปเนื้อหาแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยผ่านโครงการ TCAS School Tour by TruePlookpanya เพื่อวางแผนการศึกษาสมัครสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย และแนะนำช่องทางการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านสื่อคุณภาพจากทรูปัญญา เช่น เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา รายการสอนศาสตร์ทางช่องทรูปลูกปัญญาทรูวิชั่นส์ 37 เป็นต้น วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 130 ปีฯ