sent 12/09/62
update13/09/62 
 

 

กิจกรรม จุดประกายโครงงานด้วยการเรียนรู้ Micro:bit Project

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรม จุดประกายโครงงานด้วยการเรียนรู้ Micro:bit Project จากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ณรงค์พร เหล่าศรีสิน ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือคู่มือ micro:bit สำหรับSTEM และวิทยาการคำนวณ กิจกรรมมีดังนี้ มายากลทายวันเกิดด้วย micro:bit ถังขยะอัตโนมัติ รถบังคับด้วย micro:bit Maqueen แขนหุ่นยนต์ meArm การเชื่อมต่อ micro:bit กับ Scratch เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 แข่งวิ่งด้วย micro:bit โดยใช้แนวคิดของ Fun theory เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกและเกิดทักษะการเรียนรู้บูรณาการ จัดโดยคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศตวรรษานุสรณ์