sent 12/09/62
update13/09/62 
 

 

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม “สุขภาพ” โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลและประกวดกองเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละห้อง เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างห้องเรียน และการเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย กีฬาเป็นยาวิเศษ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
พิธีเปิดวิ่งคบเพลิง คุณครู ระดับ ม.2 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.40-15.20 น. ณ โรงยิมวัฒนาสัมพันธ์