sent 04/09/62
update04/09/62 
 

 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา : Inspirational Catwalk ปีการศึกษา 2562

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา : Inspirational Catwalk ปีการศึกษา 2562 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ การมีเป้าหมายในการเรียนรู้ โดยเชิญศิษย์เก่าที่เป็นแบบอย่างด้านอุปนิสัยวัฒนา Wattana Characters สิ่งที่ได้รับจากการอยู่ประจำ
ดังนี้ ทพ.หญิงพิมพิไล ลิ้มสมวงศ์ (ทันตแพทย์) คุณพชิราภาฐิย์ ยุวสกุลไกร คุณพิมนารา พงษ์พยอม (นักธุรกิจปูดองอันยอง) คุณอรชพร ชลาดล (ผู้สื่อข่าว) คุณฐาติกานต์ ตัณฑจินนะ (เชฟพลอย) คุณพิมพ์รดี อวยพรชัยสกุล (ครูสอนเต้น นักเต้นมืออาชีพ) คุณจันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย (นักแสดง นักเต้น พิธีกร) และนักเรียนปัจจุบัน ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ เบญจวงศ์เสถียร ม.1/6 ทั้งยังมีการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง เช่น วงโยธวาทิต คณะนักร้องประสานเสียง เกมคณิตศาสตร์ กิจกรรม Drama การเต้นลีลาศ และการแสดงคอนเสิร์ต วงไก่ไข่ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.50 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์