sent 13/08/62
update13/08/62 
 

 

โครงการพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล Depa Young Maker Space development (Depa)


โครงการพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล Depa Young Maker Space development (Depa)
กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา กิจกรรมการแข่งขันหนูน้อยไอที ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 นักเรียนแข่งขันการเขียนโปรแกรมแบบ Unplugged โดยใช้ Cubetto ในภารกิจ “ตามล่าหาขุมทรัพย์กับ Cubetto” เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ณ ห้องเรียน Depa YMSD ระดับประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

#depa #Cubeto #depayoungmakerspacedevelopment #depaYMSD #codingthailand #ComputerScience #วิทยาการคำนวณ #โรงเรียนต้นแบบ#พื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิตอล